لذت تماشای فیلم همراه دوستان
لذت باهم بودن و در کنار یکدیگر فیلم دیدن را در سینمای آنلاین تکرار کنید
اکران به روز فیلم‌ها
اکران آخرین فیلم‌ها رو اینجا ببین
یک تجربه شور و شیرین
قبل از شروع فیلم یادت نره خوراکی خوشمزه برای خودت و دوستات بخری...

فیلم‌های در حال اکران

Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%
/5

test

Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

1390

4.1/5

بشقاپ پرنده (Copy) (Copy)

six felan felan

1 ساعت و
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

1390

4.1/5

سیگارهای فرعون (Copy)

six felan felan

1 ساعت و
22 دقیقه
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%
4/5

جزیره سیاه (Copy)

5 ساعت و
60 دقیقه
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

1390

4.1/5

راسته چپ (Copy)

six felan felan

1 ساعت و
22 دقیقه
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

1390

4.1/5

بشقاب روندی (Copy)

six felan felan

1 ساعت و
22 دقیقه
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%
2/5

۲۲ سالگی (Copy)

six felan

1 ساعت و
22 دقیقه
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%
/5

جامبو مامبو

metri

1 ساعت و
22 دقیقه
سینمای آنلاین

تجربه دیدن فیلم در کنار عزیزانتان

به زودی

دیدن آخرین فیلم‌های سینمای دنیا

در کنار دوستاناتسی بشسل شیلیسبل یل یسب یشل ثقلشثلبشصیاتذسب دسنتلدد یسل دیشنستدبل نیشتدبل نمیستلدب مینستلب دیشنتلذ یشتسنذل

جدیدترین‌ها

دیدن آخرین فیلم‌های سینمای دنیا

در کنار دوستاناتسی بشسل شیلیسبل یل یسب یشل ثقلشثلبشصیاتذسدر کنار دوستاناتسی بشسل شیلیسبل یل یس

جدیدترین‌ها

دیدن آخرین فیلم‌های سینمای دنیا

در کنار دوستاناتسی بشسل شیلیسبل یل یسب یشل ثقلشثلبشصیاتذسدر کنار دوستاناتسی بشسل شیلیسبل یل یس

اولین فیلم

به زودی

2nd movie name

در حال اکران

نام سومین فیلم

شروع نمایش از سه شنبه ۱۵ مهر

4th name

به زودی

555555

۱۷ شهرویر
به زودی

کلوپ سینما مینما

دنیایی مملو از تجربه‌ها، خوراکی‌ها و وسایل مربوط به سینما و هنرهای نمایشی برای آن ها که عاشق این فضا هستند.

نظرات برخی از سینما مینایی‌ها

0